Kto może prowadzić biuro rachunkowe i jakie wymogi musi spełniać?

biuro rachunkowe

Biur rachunkowych przybywa w Polsce niemal jak grzybów po deszczu. Z jednej strony to dobra wiadomość dla potencjalnych klientów, bo większa konkurencja wymusza niższe ceny usług, ale z drugiej wcale nie jest tak różowo. Dlaczego? Otóż do prowadzenia biura rachunkowego nie trzeba spełniać żadnych (no, prawie żadnych) wymagań. Ale jeszcze większym zagrożeniem jest to, że biuro rachunkowe może dziś w Polsce prowadzić ktoś, kto nie ma jakiejkolwiek wiedzy o księgowości.

Co reguluje prawnie możliwość założenia biura księgowego?

Od 2014 roku zawód księgowego jest ustawowo uwolniony, co oznacza, że założenie biura rachunkowego nie wymaga już posiadania konkretnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego ani certyfikatu Ministerstwa Finansów. Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami prawnymi, zawartymi w ustawie o rachunkowości (art. 76a ust. 3) do założenia biura rachunkowego nie są wymagane w zasadzie żadne szczególne kompetencje. Działalność, która polega na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, może prowadzić dosłownie każdy przedsiębiorca – nawet taki, który nie ma najmniejszego pojęcia o księgowości i usługach rachunkowych.

Jedyną dobrą wiadomością w tym kontekście jest fakt, że choć prowadzić biuro rachunkowe może każdy, to już samo świadczenie usług księgowym wymaga spełnienia dwóch warunków. Ale jeśli się dokładnie przyjrzeć tym warunkom, wychodzi w zasadzie na jedno.

Pierwszym warunkiem jest bowiem pełna zdolność do czynności prawnych, czyli mówiąc krótko: pełnoletniość i brak ubezwłasnowolnienia. Drugie wymaganie też nie jest powiązane w żaden sposób ze znajomością choćby podstaw księgowości – chodzi mianowicie o brak prawomocnych wyroków sądu za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe i przestępstwa wymienione w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Jaka wiedza i umiejętności potrzebne są do prowadzenia biura rachunkowego?

Na bazie doświadczeń z prowadzenia biura rachunkowego w Łodzi wiemy, że do grona naszych klientów należą zarówno osoby prywatne, jak też różnego rodzaju i wielkości firmy. Prowadzenie biura rachunkowego, które tak różnym klientom będzie w stanie zaproponować odpowiednie i dopasowane do ich potrzeb oraz sytuacji rozwiązania, nie jest rzeczą łatwą. Przede wszystkim trzeba się świetnie orientować w aktualnym prawie podatkowym, regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich formach, znać bieżące ustawodawstwo w zakresie oferowanych klientom usług księgowych i rachunkowych.

Konieczne też jest ciągłe doszkalanie się i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ polskie prawo zmienia się niestety bardzo często i czasem w tak dużym stopniu, że jest to niemal rewolucja. Tak więc biuro rachunkowe, które chce działać kompetentnie i w taki sposób, żeby nie przynosić szkody swoim klientom, musi zadbać o to, by pracownicy mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności, zdobywane na specjalistycznych szkoleniach.

Zakres działalności biura rachunkowego

Powiedzmy sobie szczerze: nie istnieje biuro rachunkowe, którego pracownicy znają się na wszystkim. Uczciwy i szanujący siebie oraz swoich klientów właściciel biura rachunkowego przyzna się do swojej niewiedzy i nie będzie próbował nikogo przekonywać, że orientuje się w kwestiach, o których nie ma pojęcia. Warto o tym pamiętać, wybierając biuro świadczące usługi rachunkowe dla Twojej firmy.

Biur jest jednak wiele i praktycznie każde z nich ma własny zakres specjalizacji, choć są takie usługi, które są dostępne w każdym biurze rachunkowym, jak np. prowadzenie książki przychodów i rozchodów. W naszym biurze w Łodzi oferujemy poza tym:

  • prowadzenie ksiąg handlowych i pomocniczych,
  • prowadzenie kadr i płac,
  • przygotowywanie dokumentów dla US, ZUS, GUS czy banków,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • doradztwo biznesowe w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.

Możliwy zakres usług jest oczywiście znacznie większy – biuro rachunkowe może też zajmować się między innymi przygotowywaniem sprawozdań i ustalaniem wyników finansowych, wyceną aktywów i pasywów, doradztwem podatkowym czy reprezentacją przed urzędami państwowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *