Uproszczony wniosek ZUS!

Udało się!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprościł wniosek dotyczący odroczenia/umorzenia płatności składek ZUS za okres luty – kwiecień 2020 w związku z epidemią koronawirusa.

Jeśli przedsiębiorca z powodu epidemii koronawirusa ma problemy by zapłacić bieżące składki bądź należności które wynikają z ubezpieczeń społecznch można skorzystać z uproszczonych form pomocy jakie oferuje ZUS:

a) odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

b) zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS a tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Co zrobić aby skorzystać z ulgi?

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek. Do pobrania tutaj: Wniosek-odroczenie_uproszczony.doc (181 pobrań)

Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej – za pośrednictwem PUE ZUS bądź w placówce ZUSu w skrzynce lub wysłać pocztą.

Ważne jest aby podać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Gdy ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyślę do przedsiębiorcy umowę na wskazany adres e-mail bądź pocztą (gdy przedsiębiorca nie wskaże żadnego adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przeczytać oraz podpisać i przekazać do ZUSu. Co ważne, ZUS wyraził zgodę aby przesyłać umowę podpisaną (skan bądź zdjęcia)na adres oddziału ZUS i na tej podstawie udzieli ulgę.

Ważne jest to aby przedsiębiorca pamiętał, że jeśli skorzysta z przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi do ZUSu wysłać papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże umowy w formie papierowej, ZUS uznaje iż umowa została nie zawarta a tym samym spowoduje to naliczenie odsetek.

W przypadku gdy w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie można wnioskować o renegocjację zawartej umowy.

Jak wypełnić wniosek o odroczenie terminu płatności ?

1. Aby wypełnić wniosek, należy wypełnić go drukowanymi literami.

1. W części 1 należy podać dane firmowe oraz kontakt do siebie.

Podany wniosek jest w wersji edytowalnej więc należy wypełnić wszystkie dane jakie można zawrzeć. Korzystnie jest podać numer telefonu bądź e-mail, aby ZUS mógł się z Tobą skontaktować.

2. Druga część wniosku zawiera informację o co wnioskujemy i dlaczego. Wypełniony przykład dla branży gastronomicznej.

Inne uzasadnienia jakie mogą znaleźć się we wniosku to:
W wyniku epidemii koronawirusa zostałam zmuszona zawiesić działalność fryzjerską z uwagi na dobro Klientów. W związku z powyższym nie mam możliwości uzyskiwania przychodów z działalności a tym samym nie mam możliwości aby zapłacić składki zus w terminie.

Co więcej wiemy o odroczeniu terminu płatności?

Nikt z Rządzących nie wypowiada się na temat podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. Jak wszyscy wiedzą, aby skorzystać później ze zwolnienia lekarskiego (i otrzymać zasiłek z ZUSu) należy mieć ciągłość podlegania pod ubezpieczenie chorobowe. W przypadku odroczenia/zawieszenia nie jest uregulowane póki co jak ZUS będzie traktował taki stan rzeczy. Czy wypadnie się z ubezpieczenia chorobowego? Czy będą należeć się zasiłki dla pracowników jeśli pracodawca ma odroczone/zawieszone składki ZUS?

Dobrego dnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *