Zakres usług w ramach ksiąg handlowych

 

Prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych

księgi handlowe

Świadczymy usługi z zakresu prowadzenia księgi głównej i pomocniczej. Oba te elementy są bardzo istotne w codziennych rozliczeniach przedsiębiorstwa. Księgi pomocnicze, chociaż są uznawane jedynie za pewnego rodzaju wsparcie, pełnią istotną rolę dla podkreślania rzetelności i sprawdzalności operacji gospodarczych. Prowadzimy księgi oraz ewidencję analityczną według ustawy o rachunkowości, potrzeb podatkowych oraz obowiązków sprawozdawczych jednostki.
Elementy składające się na księgi rachunkowe:

 • dziennik,
 • księga główna,
 • księgi pomocnicze,
 • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej i pomocniczej,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży

Nasze biuro prowadzi księgi handlowe w  Łodzi. W pakiecie naszych działań mamy również prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży. Prowadzenie takiego rejestru jest niezbędne, jeśli chcemy odpowiednio obliczyć podatek od towarów i usług. Co znajduje się w rejestrze VAT?

 • kwoty, od których przedsiębiorca ma prawo do obniżenia należnego podatku oraz kwoty, które nie dają prawa do obniżenia,
 • dane, dzięki którym możemy jasno określić przedmiot i podstawę opodatkowania,
 • wysokość podatku,
 • wysokość  naliczonego podatku, które obniżają kwotę należnego podatku oraz kwotę podatku, którą podatnik musi wpłacić do Urzędu Skarbowego lub, którą zwraca mu Urząd Skarbowy,
 • inne dane niezbędne identyfikacji poszczególnych transakcji.

 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Obowiązek ten spoczywa na wszystkich podatnikach, z wyjątkiem tych, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej.
Prowadzimy rzetelną ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia. Wyposażenie to składniki majątku, połączone z daną działalnością, których nie możemy zaliczyć do środków trwałych. Muszą być spełnione dwa warunki:

 • okres używania jest krótszy niż jeden rok,
 • wartość jego nabycia lub wytworzenia przekracza 1500 zł.

 

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Księgi handlowe muszą być prowadzone przede wszystkim w spółkach z.o.o. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu pełnej księgowości. Prowadzenie takich zestawień wymaga bowiem ogromnej wiedzy i doświadczenia. Księgi handlowe powinny być księgowane przez księgowego, który nie tylko dobrze porusza się w branży księgowo-rachunkowej, ale również cały czas śledzi wszystkie zmiany prawne. Rzetelne zbieranie i zapisywanie wszelkich danych to podstawa. Nasza firma oferuje pomoc doraźną, chętnie też podejmujemy stałą współpracę. Prowadzimy księgi handlowe dla firm z Łodzi i całego kraju.

Dlaczego warto wybrać biuro GoodTax w Łodzi?

Prowadzisz spółkę? Jesteś doświadczonym przedsiębiorcą? A może dopiero wchodzisz na rynek? Bez względu na to, w jakim miejscu swojej drogi się znajdujesz, wsparcie GoodTax zapewni Tobie spokojny sen i mniej trosk o przyszłość Twojej firmy.

Dlaczego warto nam zaufać?

 • kompetentny zespół,

Twoje księgi handlowe w Łodzi będą prowadzone przez zespół, dla którego branża finansowa nie ma żadnych tajemnic. Na każdym etapie współpracy służymy poradą i wsparciem – dokładnie tłumaczymy klientom zasady wszelkich rozliczeń.

 • stała opieka księgowa,

Podpisz z nami umowę, a my będziemy pilnować wszystkich spraw księgowo-rachunkowych Twojej firmy. Rozliczymy Twoje transakcje, w tym czasie Ty i Twoi pracownicy będziesz mógł skupić się na zdobywaniu i realizowaniu zleceń. Oferujemy pełną opiekę spółek – od porady, prowadzenia ksiąg, aż po reprezentowanie klienta przed urzędami.

 • współpraca na przyjaznych warunkach,

Dobry kontakt z klientem to dla nas priorytet. Zawsze służymy poradą. Cenimy czas naszych kontrahentów i te sprawy, które możemy załatwiamy online.
Zapraszamy do sprawdzania naszych usług i korzystania z naszej oferty.